Офіційні документи


Конституція України
http://zakon1.rada.gov.uа

Конвенція про права дитини
http://zakon1.rada.gov.ua

Закон України "Про освіту"
http://zakon2.rada.gov.ua

Державний стандарт початкової загальної освіти
http://zakon2.rada.gov.ua

Державні стандарти (МОН України)
http://www.mon.gov.uа


Всекураїнська акція "Дай руку, прешокласнику!"
http://osvita.ua


Типове положення про атестацію педагогічних працівників
http://osvita.ua